Kontakt

Lider:

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Tel. (22) 630 98 35

Fax. (22) 826 25 96

Osoba do kontaktu: Marta Danielczuk.

..

BIURO PROJEKTU:

Partner:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15

40-084 Katowice

Tel. (32) 781 49 84

Fax. (32) 781 49 81

E-mail: spin-inkubator@rig.katowice.pl

Osoba do kontaktu: Anna Trela

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 2 czerwca 2011 r., godzina: 13:15
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.