Aktualności

31 października 2011 r.

Zakończenie realizacji projektu „Przez Naukę do Biznesu”

Informujemy, iż z dniem 31 października 2011r Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym z Warszawy zakończyły realizację projektu unijnego „Przez Naukę do Biznesu” .
Projekt zakładał objęcie wsparciem bezpośrednim 76 pracowników naukowych. Faktycznie projekt objął wsparciem 81 pracowników naukowych. W tej liczbie było 12 menedżerów nauki (rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr, itp.) odpowiedzialnych za organizowanie pracy naukowo-badawczej swoich jednostek. Ponadto przeszkolono 32 pracowników naukowych z projektowania firm spin off i 37 osób przez Wirtualny Spin Inkubator. Na platformie „Wirtualny Spin-Inkubator” zarejestrowały się łącznie 132 osoby (nie tylko pracownicy naukowi uczelni, ale również doktoranci, studenci, absolwenci, pracownicy innych przedsiębiorstw), w sumie zrealizowano 153 kursy.
W ramach projektu prowadzono doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off - przeprowadzono 13 sesji konsultacyjnych oraz dyżury konsultacyjne online w wymiarze 80 godzin.
Opracowano Bank Aplikacji Biznesowych zawierający 40 studiów przypadków
w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych oraz najlepszych praktyk zakładania i zarządzania firmami spin off. Opracowano podręcznik zawierający modele biznesowe spółek spin off (analiza praktycznych przypadków).
Dodatkowo zorganizowano spotkania informacyjne wraz ze szkoleniem dla użytkowników Wirtualnego Spin Inkubatora na 8 śląskich uczelniach. W spotkaniach wzięło udział w sumie 124 osób.

W dniu 12 października 2011r w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbyła się konferencja końcowaj pt.„Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych.” Udział w konferencji wzięło 76 osób, czyli o 8 więcej niż przewidziano w projekcie. Wśród uczestników znaleźli się głównie przedstawiciele kadry naukowej i przedsiębiorcy. Na konferencji przedstawiono następujące zagadnienia:
- System wspierania współpracy nauki i biznesu w województwie śląskim
- Transfer technologii – dobre praktyki
- Powstawanie firm Know-How - szanse i zagrożenia
- Innowacja, ochrona, komercjalizacja – trzy kroki do sukcesu
- Konstruowanie modeli biznesowych spółek spin off

Zespół realizujący projekt gratuluje wszystkim Uczestnikom zakończenia udziału w projekcie i dziękuje za współpracę. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji spotkań informacyjnych promujących projekt, jak również za udostępnianie sal na terenie uczelni składamy następującym Uczelniom Wyższym:
Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach,
Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach,
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Politechnice Częstochowskiej,
Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości,
Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach.

Zespół Projektowy
13 października 2011 r.

Dziękujemy za udział w konferencji

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zainteresowanie konferencją "Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych". Oddajemy w Państwa ręce publikację z konferencji (pobierz).
3 października 2011 r.

Zapraszamy na KONFERENCJĘ

Już dziś zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w konferencji naukowej pn. „Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych", która odbędzie się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, 12 października (środa) br. o godz. 11.00.
Udział w konferencji prosimy zgłaszać poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do biura projektu najpóźniej do dnia 11.10.2011 r. na nr faks (032) 781 49 81 lub e-mailem na spin-inkubator@rig.katowice.pl .

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.