Warsztaty dla Menedżerów Nauki

Warsztaty przeznaczone są dla Menedżerów Nauki (tj. osób na stanowiskach: rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników katedr, itp.) odpowiedzialnych za organizowanie pracy naukowo-badawczej określonych jednostek.

List zapraszający do udziału w warsztatach.

Celem warsztatów jest opracowanie wstępnych strategii zarządzania własnością intelektualną w jednostkach, które reprezentują. Zakres warsztatów obejmuje budowę strategii zarządzania własnością intelektualną (IP) oraz rozwoju firm spin off.

Warsztat obejmie następujące zagadnienia:

  • definiowanie celów strategicznych jednostek naukowych,
  • inwentaryzowanie kluczowych aktywów i kompetencji,
  • określanie płaszczyzn przekształcania kompetencji w cele biznesowe,
  • określanie preferowanych modeli biznesowych i metody wdrażania wypracowanych celów biznesowych.

Pobierz program

Warsztaty odbędą się w terminie 11-12 luty 2011 r.

i realizowane będą na spotkaniu wyjazdowym.

*udział w warsztatach jest bezpłatny

.

Dokumentacja rekrutacyjna

Zapraszamy do zgłaszania poprzez wypełnienie i przesyłanie do Biura Projektu dokumentacji rekrutacyjnej!

.

Notki o prowadzących warsztaty

Dr Mieczysław Bąk - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny

Dr Bąk jest również Zastępcą Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej; współpracuje z KIG od 1992 r. w zakresie lobbingu na rzecz przedsiębiorców prywatnych oraz monitorowania ich sytuacji. Dr Bąk kierował m.in. badaniami w zakresie MSP - dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzje i przejęcia firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi przez KIG, CIPE, PHARE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Dr Bąk współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw sektora prywatnego. Dr Bąk uzyskał tytuł magistra Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktora Polskiej Akademii Nauk.

Dr hab. Przemysław Kulawczuk - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Badań

Dr Kulawczuk jest również Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Małych Przedsiębiorstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw w Gdyni, Członkiem Zarządu Polsko-Amerykańskiej Agencji Doradztwa w Warszawie oraz profesorem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie MSP, konsultantem, autorem wielu publikacji, m.in. nt. zagadnień podatkowych, sektora nieformalnego, finansowania MSP, rozwoju gospodarki na terenach wiejskich, inwestycji zagranicznych, etyki biznesu i wielu innych. Dr Kulawczuk jest także profesorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Anna Szcześniak - Dyrektor ds. Strategii i Programów

Anna Szcześniak pracuje w Instytucie od 1993 r.; od 1999 r. jest również Prezesem Zarządu spółki z o.o. "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jest współautorką wielu publikacji i raportów badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (m.in. wspieranie rozwoju innowacji, inwestycje zagraniczne, etyka biznesu, rozwój Internetu, programy rozwoju lokalnego, promocja inwestycji, deregulacja gospodarki). Jest koordynatorem licznych działań badawczych i projektów promocyjnych, m.in. programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"; odpowiada również za finanse realizowanych przez Instytut projektów. Anna Szcześniak jest absolwentką Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

.

« Powrót

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 18 października 2011 r., godzina: 09:52
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.