O projekcie

Celem projektu jest poszerzenie menedżerskiej wiedzy przedstawicieli kadry naukowej woj. śląskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycie umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzanie nimi.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • nabycie wiedzy przez 76 przedstawicieli kadry naukowej w zakresie narzędzi projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli biznesowych w tym zakresie
  • poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie inicjowania i zarządzania firmami typu spin off
  • kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw
  • promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych woj. śląskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Cele projektu realizowane będą poprzez działania mające na celu upowszechnianie przedsiębiorczości akademickiej w oparciu o podniesienie wiedzy. Mają temu służyć:

W poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo informacje o możliwości udziału, zasadach rekrutacji, dostępnych terminach szkoleń, warsztatów oraz doradztwa.

Zapraszamy do zapoznania z możliwościami projektu oraz zgłaszania się !

Projekt jest realizowany zgodnie z Priorytetem VIII, Działaniem 8.2., Poddziałaniem 8.2.1. Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki.

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 18 października 2011 r., godzina: 09:52
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.