Zespół zarządzający

Lider projektu:

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Lider projektu odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem, zorganizowanie warsztatów, opracowanie podręcznika oraz doradztwo.

O Fundacji

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim dorobku ponad 60 zrealizowanych projektów, ponad 70 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. O rezultatach naszej działalności pisały zarówno dzienniki (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polska Europa Świat), jak i tygodniki (Wprost, Polityka). Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych (Polskie Radio) oraz stacjach telewizyjnych (Telewizja Polska - centralna oraz oddziały regionalne, TV Biznes). Do tej pory udało nam się zgromadzić ponad 1600 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych dokumentujących dokonania Instytutu.

Instytut kontynuuje również badania w zakresie budowy demokracji, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, rozwoju technologii, deregulacji gospodarki oraz etyki biznesu. W latach 1995-2000 Instytut realizował głównie projekty dotyczące deregulacji gospodarki i opracował m.in. raporty nt. deregulacji systemu podatkowego, prawa pracy i systemu koncesjonowania.

Jedną z dziedzin, nad którą Instytut prowadził badania w ciągu ostatnich lat jest rozwój dziedzin opartych na wiedzy w Polsce. W tym zakresie opracowaliśmy kilka raportów oraz powstały rekomendacje dotyczące zmian m.in. w prawie podatkowym tak, aby sprzyjało przedsiębiorstwom prowadzącym prace B+R. Rekomendacje zawierają także propozycje zmian w ustawie o telekomunikacji, systemie edukacji, systemie finansowania badań naukowych ze środków publicznych oraz prawie dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Partner:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Partner projektu odpowiedzialny jest za działania promocyjne, rekrutację, stworzenie spin inkubatora, szkolenia i konferencję naukową.

O Izbie

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu. RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku.

Oferta usługowa Izby:

 • informacja gospodarcza,
 • organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa przyjazdowych,
 • organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,
 • organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych,
 • upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
 • udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych,
 • poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
 • pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie z partnerami zagranicznymi,
 • wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym,
 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, głównie z Europy,
 • realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki,
 • organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów dla przedsiębiorców,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność promocyjno-reklamowa,
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym.

Kontakt: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice, tel. (32) 781 49 94, fax. (32) 781 49 81, e-mail: spin-inkubator@rig.katowice.pl

osoba do kontaktu: Anna Trela

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 30 maja 2011 r., godzina: 08:14
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.