Szkolenia kadry naukowo-dydaktycznej

Bezpłatne 3-dniowe szkolenia przewidziane w projekcie realizowane będą równolegle do działań e-learningowych Wirtualnego Spin-Inkubatora.

Rekrutacja uczestników reprezentujących różne uczelnie i dziedziny nauki umożliwi łączenie szerokiego spektrum spojrzeń i doświadczeń. Planowana jest rekrutacja dwóch grup po 16 osób.

Szkolenia będą trwały łącznie 48 godzin realizowanych podczas dwóch sesji po 3 dni każda.

W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresów:

  • Identyfikacja pomysłów biznesowych (warsztaty kreatywne);
  • Procedury zakładania firmy;
  • Modele biznesowe firmy typu spin off;
  • Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy;
  • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Zapraszamy do zgłaszania członków kadry naukowej poprzez wypełnienie i przesyłanie do Biura Projektu dokumentacji rekrutacyjnej !

Dokumentacja rekrutacyjna

Informujemy, iż wszystkie zaplanowane w projekcie szkolenia wyjazdowe zakończono.

Zapraszamy do realizacji szkoleń e-learningowych.

« Powrót

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 15 marca 2011 r., godzina: 12:09
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.