Aktualności

20 lipca 2010 r.

Strona internetowa

Ruszyła strona internetowa projektu pn. "Przez Naukę Do Biznesu". Zapraszamy do odwiedzin!
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.