Aktualności

6 września 2011 r.

W październiku odbędzie się konferencja naukowa

Miło nam poinformować, iż 12 października br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa "Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych".
6 września 2011 r.

Zapytanie

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi konferencji pt. „Budowa współpracy nauki z biznesem w woj. śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych” organizowanej w ramach projektu pn.: „Przez Naukę do Biznesu”.

Zapytanie
Formularz
22 sierpnia 2011 r.

Zapytanie ofertowe

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny opracowania graficznego, składu i druku publikacji w ramach projektu "Przez Naukę do Biznesu".

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.